lakatė

lakatė
1 lakãtė sf. (2) 1. Ktk, Sv, Lkm skystas šunies maistas, lakalas: Čia bus šuniui lakãtė Ut. Nuo tokios lakãtės nebus geras šuva Dgl. ^ Lakãtė (lakinamas) loja, lesatė deda LTR. 2. prk. skysta sriuba, skystas valgis ar gėrimas: Ką tu čia padirbai tokią lakãtę – kas tau valgys! Ant. Duok kokios lakãtės – nusbodo sausai Ktk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • lakatė — 2 lakãtė sf. (2) medinė volė, įkalama į klevą ar beržą, sulą varvinant: Ar padirbai lakãtę – sula jau teka Brž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gėratė — gėrãtė sf. (2) gėralas, gėrimas: Grynas vanduo – prasta karvėm gėrãtė Trgn. Geros gėrãtės turim – gira šviežia Trgn. ^ Patiko gėrãtė kaip šuniui lakatė Lel …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tėšti — tė̃šti, tẽšia, tė̃šė intr. K.Būg, Rtr, DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ; LVIV134 1. DŽ, OGLI290, Lp, Lzd, Smn, Mrs, Btr, Stk, Skdt, Avl tešmeniui didėti, pildytis pieno, tvinkti: Karvė jau tẽšia Kč. Greit apsiteliav[o] karvė – maža tė̃šė Vrnv. Jau ir telyčia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šuo — šuõ sm. (4), šuõj (4) LKKII217(Lz), LKAII83(Str, Trak, Onš), Pns, šuõn (4), šuvà (4) Rtr, NdŽ, LKAII83, LzŽ, Sn, Bn, Mšg; I, Tat, G115, RtŽ; gen. sing. šuñs KBII111, K, Š; R, MŽ, šuniẽs KBII111; SD1122, H, šunès, šùnio; nom. du. šunù;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”